SPRZEDAŻ

Szanowni Klienci. Prowadzimy sprzedaż w dwóch naszych punktach handlowych, w Żukowie ul. Gdańska 43 oraz w Gdyni ul. Bytomska 34. Zapraszamy!

Oferujemy również sprzedaż poprzez nasz sklep internetowy działający pod adresem:

http://sklep.elektromajster.com.pl  

Prowadzony jest przez firmę ZUH ELEKTROMAJSTER

Regulamin sklepu;

 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL Dowód zakupu (ew. faktura) jest dołączany do przesyłki.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen.

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. Dowód zakupu z kartą gwarancyjną jest dołączany do przesyłki.

Jak płacić w naszym sklepie.

Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

– Przelewem na rachunek bankowy.

Dane: ZUH ELEKTROMAJSTER 83-330 Żukowo ul. Gdańska 43                                                 

Volkswagen Bank

nr rachunku: 96 2130 0004 2001 0292 0098 0001

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

– Szybką płatnością lub przy odbiorze, czyli za pobraniem.

Przesyłka przygotowywana jest niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu. Zamówienia złożone do około 11:30 są realizowane jeszcze tego samego dnia a złożone po 11:30 kolejnego roboczego dnia.

 1. W okresie 7 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.

    Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 2. Adres do korespondencji

 

ZUH ELEKTROMAJSTER

ul. Gdańska 43, 83-330 Żukowo

tel 58 684 94 39  tel/fax 58 681 74 72

lub  biuro@elektromajster.com.pl